Wilt u Doneren?

We kunnen natuurlijk niet zonder u bestaan! We hebben daarom meerdere projecten waar u een steentje aan kan bijdragen. Groot, klein, maakt niet uit. Alle beetjes helpen.

Onze Sponsoropties

Sponsor een kind. Met uw donatie kunt u een kind die het echt verdiend gratis mee op kamp laten gaan. Vanaf €25 euro kan er een kind mee. Mocht u een kleiner bedrag kunnen missen, is dit ook super! Wij zullen dan bij elk behaalde €25 euro een kind gratis meenemen. Naast het kamp geldt deze sponsoroptie ook voor toekomstige evenementen waar een eigen bijdrage benodigd is.

Sponsor een spel. Onze spellen zijn een belangrijk onderdeel op onze kampen. Door uw donatie kunnen we nog verder uitpakken! Denk aan een lasergame in het bos of het inhuren van een springkussen. Uw donatie maakt dit mogelijk. Naast het kamp geldt deze sponsoroptie ook voor toekomstige evenementen.

Sponsor de boodschappen. Een kampweekend zonder eten? Dat kan natuurlijk niet. Uw donatie maakt het mogelijk om door het sponsoren van boodschappen, de kampkosten te drukken. Naast het kamp geldt deze sponsoroptie ook voor toekomstige evenementen.

Sponsor de organisatie. Een sponsoroptie waar je u alle kanten mee op kunt. Het inkopen van extra pleisters, een verse kop koffie voor alle leiding in de ochtend, het beheren van de website, het maken van promotiemateriaal maar ook het huren van de locatie, dit valt allemaal onder de organisatie.

Wilt u een bedrag hoger dan €300 euro doneren? Dan zijn er ook mogelijkheden om uw (bedrijfs-) naam (met logo) te vernoemen op de website, flyers en social media. Hierover gaan we graag met u in gesprek. Mail hiervoor naar bestuur@keikampen.nl.

Gewone gift:

Om belastingvoordeel te verkrijgen op een Gewone (Eenmalige Gift danwel 1 keer per jaar). Zijn er een aantal voorwaarden waar u aan dient te voldoen.

-Uw gift gaat naar een ANBI. Stichting KEI-Kampen is een ANBI-stichting onder fiscaalnummer:

-Uw gift is vrijwillig.

-U krijgt niets in ruil voor uw gift

-U kunt aantonen dat u de gift heeft gedaan, bijvoorbeeld door de afschrijving van uw rekening

-U hebt uw gift niet contact gedaan.

Hou wel rekening met de drempel en het maximum

Want voor gewone giften geldt een drempel. Het bedrag daarboven mag u aftrekken. Maar niet meer dan het maximumbedrag.

Het drempelbedrag en het maximumbedrag hangen af van uw drempelinkomen. Dat is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3, maar zonder uw persoonsgebonden aftrek. Als u online aangifte doet, hebben wij uw drempelbedrag ingevuld op het scherm waar u uw giften kunt aftrekken.

Het drempelbedrag is 1% van uw drempelinkomen, maar minimaal € 60. Wat u meer hebt gegeven, mag u aftrekken. Tot een maximumbedrag van 10% van uw drempelinkomen. (bron: Belastingdienst)

Bedrag

Periodieke Gift

Om belastingvoordeel te krijgen op een periodieke gift zijn de volgende voorwaarden van toepassing:

-Uw gift gaat naar een ANBI. Stichting KEI-Kampen is een ANBI-stichting onder fiscaalnummer:

-U hebt de periodieke gift vastgelegd in een overeenkomst die u door een notaris laat op maken. Of in een overeenkomst die u zelf met de instelling of vereniging sluit.

-U krijgt niets in ruil voor uw periodieke gift.

-U hebt de gift niet contant gedaan

-U geeft jaarlijks hetzelfde bedrag aan dezelfde instelling of vereniging

-U betaalt het bedrag 5 jaar achter elkaar. Langer mag ook

-U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift stopt. Bijvoorbeeld na 5 jaar. Overlijdt u vóór die termijn afloopt, dan moet de jaarlijkse gift stoppen bij uw overlijden. (bron: Belastingdienst)

Wilt u graag een periodieke gift doen? Heel graag. Hiervoor kunt u onderstaande formulieren gebruiken. Deze formulieren kunt u verder aanvullen

error: In verband met de regelgeving omtrent de AVG, is het niet mogelijk tekst te kopiëren of foto\\\'s op te slaan