Foto en Video Materiaal

Hoe gaan we om met Foto en Video materiaal?

Op het kampadres worden het gehele weekend foto’s en video’s gemaakt. Dit zodat we toekomstige kinderen kunnen voorzien van sfeerbeelden maar vooral ook om de ouders te voorzien van super gave foto’s van hun kinderen.

We vragen toestemming voor de volgende onderdelen

-Toestemming voor gebruik op Foto-USB’s en (Besloten) Website

De Foto-USB’s kunnen enkel en alleen worden gekocht door de ouders die tevens ook een kampticket voor hun kind hebben gekocht. Per kind wordt er maximaal 1 USB uitgegeven. Tevens kunnen deze foto’s ook gebruikt worden op de website, evenals het besloten deel van de website. De website is beschermd tegen kopiëren en het downloaden van foto’s. Het besloten deel is nog een keer extra voorzien van een wachtwoord en enkel de ouders en onze vrijwilligers hebben hier toegang toe. Hoewel we er alles aan hebben gedaan om alle foto´s te beschermen, kunnen wij totale afscherming niet garanderen. Denk aan ouders die de inlogcode aan een andere ouder geven.

-Toestemming tot gebruik bij online doeleinden

Hierbij doelen we voornamelijk, maar niet uitsluitend op het gebruik van foto’s en video’s op social media. Onze aftermovie en Throwback-Thursdays zijn een belangrijk onderdeel van onze campagne en levert ons onze bestaanszekerheid op. Dit zodat toekomstige kinderen een goed beeld hebben hoe KEI-Kampen in elkaar zit. Wij gebruiken voor de mediums buiten onze website, grotendeels foto’s van de leiding en overzichtsfoto’s. Ook kunnen we met het gebruik van sociale media de ouders op de hoogte houden met Foto´s en Video´s op het kampterrein zelf. We kunnen dan ook niet garanderen dat uw kind er onherkenbaar op staat. Omdat wij als KEI-Kampen op deze mediums geen volledige afscherming kunnen garanderen, dient hiervoor los akkoord mee te worden gegaan.

error: In verband met de regelgeving omtrent de AVG, is het niet mogelijk tekst te kopiëren of foto\\\'s op te slaan