Veel gestelde vragen

Algemene vragen

Wij streven naar gelijkheid voor alle kinderen in Eindhoven (en omgeving). Dit doen we door het organiseren van meerdere (leerzame) activiteiten waarbij kinderen uit elke situatie kunnen deelnemen zonder dat financiën een rol hoeven te spelen.
Het eerst volgende kamp vindt plaats op 9-10-11 juni 2023
De aanvang is vrijdag om 19:00. De start van het kamp is om 20:00.
Het kamp eindigt op zondag om 15:30 met een uitloop tot 16:00.
Het vervoer naar KEI-Kampen dient zelf te worden geregeld. Wanneer dit echt niet mogelijk is, geef dit dan aan in het inschrijfformulier. Wij kijken dan of dit alsnog kan worden gerealiseerd.
Alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar.
Tijdens het kamp worden kinderen getrakteerd op verschillende acts, een verrassend spelprogramma en de mooiste decors. Ze worden dus ondergedompeld in een andere thema wereld. Dit om de zorgen van alle dag te kunnen vergeten
Dit doen we met alle vrijwilligers. We werken met groepsleiding die het eerste aanspreekpunt is voor de kinderen. We hebben een los EHBO en Medisch team voor eventuele medicatie en verzorging, maar ook een spelleiding die tijdens sport en spel samen met de groepsleiding actief handelt wanneer er iets gebeurd.
Om het gevoel van een écht kamp te creëren is het alleen mogelijk om op het kampterrein te slapen.
Er zijn maximaal 10 kinderen in een spelgroep. Over het algemeen hebben we twee jongens en twee meiden groepen (oud en jong gescheiden)
Dat kan zeker. We raden het wel aan om dit alleen in nood te doen. Dit om te voorkomen dat er heimwee gecreëerd wordt. U kunt contact opnemen met de kamptelefoon. Het nummer hiervan staat in het kampboek die u heeft ontvangen.
Naast dat elke vrijwilliger die op het kampterrein aanwezig is een VOG moet hebben, hebben we ook een speciaal EHBO team. Deze zijn altijd aanwezig bij alle spellen en activiteiten die gedaan worden. De lijnen zijn kort tussen vrijwilligers en bestuur, waardoor ook excessieve zaken direct worden aangepakt.
Uw kind kan absoluut mee. We hebben namelijk meerdere vrijwilligers met een studie en of werkachtergrond op dit vakgebied. Ook hebben we voldoende ruimte ingebouwd om uw kind extra op te vangen
Op het kamp worden foto's en video's gemaakt. Kijk voor meer informatie hierover op: https://keikampen.nl/foto-en-video-materiaal/
Dit is niet nodig. We gaan nergens heen waar geld benodigd is.
De overnachtingsmogelijkheden kunnen alleen in uitzonderlijke omstandigheden worden gewijzigd. In principe geldt dat de onderbouw van de basisschool (leeftijd 4-8) in de accommodatie slaapt en de bovenbouw (9-12) in de tipi-tenten.
Dit is niet nodig. Wanneer er iets gebeurd, neemt de leiding contact met u op.
KEI-Kampen is niet verantwoordelijk voor schade aan alle meegenomen spullen.

Boeking/Boekingen

Dat is vervelend om te horen! Tot uiterlijk één week voor het kamp kunt u uw kind afmelden. Daarna zijn de overnachtingen en boodschappen betaald. U kunt uw kind afmelden door simpelweg een mail te sturen naar bestelling@keikampen.nl met de voor en achternaam van het kind. Wij storten dan het betaalde bedrag terug op uw rekening.
Nadat de inschrijving is afgerond krijgt u samen met de bevestiging een kampboek toegestuurd, zodat uw kind goed voorbereid op kamp kan gaan!
De kosten voor de inschrijving kunnen zowel via IDeal als bankoverschrijving worden voldaan. Echter is IDeal het meest prettig omdat dan de inschrijving per definitie meteen vast staat. Wanneer u per bankoverschrijving wilt betalen, dient u het "later-betalen-formulier" in te vullen. U krijgt dan een betaallink toegestuurd.
Dat kan zeker, maar totdat de inschrijvingsgelden zijn voldaan is er geen plekje gegarandeerd. Het kan dus zijn dat iemand anders eerder het gehele proces heeft afgerond.

Verzorging

Wanneer er een allergie is ten behoeve van voedingsmiddelen geeft u dit aan in het inschrijfformulier. De keukenstaf houdt hier rekening mee. De bereiding van deze producten gaat gescheiden van de rest. Is het een andere allergie waar we rekening mee moeten houden, vermeldt dit dan ook in het inschrijfformulier.
Jazeker, er is zonnebrand factor 50. Wanneer we verwachten dat de zon intensiteit hoog is, smeren we deze al preventief.
Aan het begin van het kamp wordt de medicatie op naam verzameld. We vragen bij het innemen ook om aanvullende informatie betreffende het medicijn gebruik. Na het kamp krijgt u de medicatie weer terug naar huis.
Op het kampterrein zijn er altijd 4 volledig gediplomeerde EHBO'ers aanwezig.
Op kamp wordt er 1x gedouched. De jongens en meisjes douchen gescheiden, in een ander tijdvak. De meisjes worden wanneer expliciet nodig geholpen door de vrouwelijke groepsleiding. De jongens door de mannelijke groepsleiding. De kinderen douchen individueel in een eigen douchecabine met aparte omkleedruimte. Bij het douchemoment is altijd meerdere leiding aanwezig om eventuele hulp aan te bieden. Tandenpoetsen gebeurd met de gehele groep, waarbij de jongens ook weer van de meisjes gescheiden zijn.

Donaties

Schenken met belastingvoordeel noemen we ook wel periodiek schenken. Dit houdt in dat je jouw donatie in een overeenkomst vastlegt, en je minimaal 5 jaar dat bedrag doneert aan Stichting KEI-Kampen. Je kunt op deze manier van de gift tot 37,05% terugkrijgen van de Belastingdienst.
Ben je benieuwd naar het verschil tussen periodiek schenken en een 'gewone' gift? Lees daarover meer op de website van de Belastingdienst. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/verschil-periodieke-giften-gewone-giften.
Donaties die je deed vóór het tekenen van de overeenkomst tellen niet mee als periodieke schenking. Een overeenkomst geldt alleen voor toekomstige giften.
Bij een periodieke schenkingsovereenkomst is het wettelijk verplicht (art. 88 van boek 1 van het Burgerlijk Wetboek) dat de echtgenoot of geregistreerd partner de overeenkomst ook ondertekent.
Je overeenkomst vervalt automatisch na 5 jaar, als die periode in de overeenkomst staat. We benaderen je tegen het einde van je overeenkomst om te vragen of je een nieuwe wil aangaan.
In principe niet. Als je toch tussentijds de overeenkomst beëindigt, moet je dit melden bij de Belastingdienst. Die bepaalt dan de gevolgen voor de belastingaftrek van je schenking. De overeenkomst eindigt eventueel eerder bij het overlijden van de schenker en/of partner, het verliezen van een baan, arbeidsongeschiktheid, of bij het vervallen van de ANBI-status van Stichting KEI-Kampen.
Bij het overlijden van de schenker vervalt de overeenkomst.
Je kunt de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Let op: als je stopt met geven binnen 5 jaar (zonder geldige reden) dan vervalt het recht om de schenking af te trekken bij de belasting. Ook van eerdere jaren waarin je wel doneerde.
De voorwaarde voor belastingvoordeel is dat je gift is vastgelegd in een periodieke schenkingsovereenkomst voor 5 jaar of langer. Elk kalenderjaar maak je het vastgelegde bedrag in de overeenkomst over.
Ja. In de bevestiging van de overeenkomst ontvang je van ons een uniek transactienummer. Dit unieke nummer geef je door aan de Belastingdienst. Begin van elk kalenderjaar ontvang je van ons een stappenplan om de aangifte makkelijk te maken.
Voor het invullen van je belastingaangifte heb je het RSIN-nummer van Stichting KEI-Kampen nodig. Dit is het nummer waaronder we bij de Belastingdienst bekend zijn. Ons RSIN is
De overheid besloot dat de giftenaftrek voor de komende jaren stapsgewijs wordt verlaagd tot een tarief van maximaal 37,05% (i.p.v. 52%). Met een periodieke schenkingsovereenkomst krijg je dus maximaal 37,05% van het jaarbedrag terug. Dit percentage hangt af van je inkomen.
Je krijgt vóór 1 juli bericht van de Belastingdienst als je in maart aangifte doet.
error: In verband met de regelgeving omtrent de AVG, is het niet mogelijk tekst te kopiëren of foto\\\'s op te slaan